భారత ఆర్థిక సర్వే 2021-22 మరియు బడ్జెట్ 2022-23 Indian Survey 2021-22 and Budget 2022-23[TELUGU MEDIUM] NOV 2022 EDITION

By Kodali Bhavani Shankar

₹129 ₹199

35% off

USEFUL FOR TSPSC/APPSC GROUP 1,2,3 EXAMS

Specifications
Book భారత ఆర్థిక సర్వే 2021-22 మరియు బడ్జెట్ 2022-23 Indian Survey 2021-22 and Budget 2022-23[TELUGU MEDIUM] NOV 2022 EDITION
Author Kodali Bhavani Shankar
Binding Paperback
Publishing Date Nov. 5, 2022
Publisher VIDWAN PUBLICATIONS
Edition 1st Edition
Language Telugu Medium
Book Weight 500 grams

Customer Reviews

No ratings yet

Be the first person to add one!

Rate Product

Customers also purchased